Google+

Kontakt

CARTEC K.Wiśniewski B.Nowak spółka jawna

ul. Zbożowa 10b
40-657 Katowice


tel:
32 203 03 13
32 252 01 72

email:
info@cartec-polska.pl, biuro@cartec-polska.pl, cartec@cartec-polska.pl

przyrząd do kontroli geometrii GTO LASER QUATRO

GTO - Quatro jest przyrządem do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi w samochodach osobowych i dostawczych. Jest to urządzenie optyczno-mechaniczne, którego kąty poziome (zbieżności kół, nierównoległość osi i odchylenie geometrycznej osi jazdy od osi symetrii) mierzone są na drodze optycznej z wykorzystaniem projektora, a kąty pionowe (kąty pochylenia kół oraz kąty wyprzedzenia i pochylenia osi sworzni zwrotnic) w sposób mechaniczny.

 

GTO-Quatro cechuje:

  • większa dokładność
  • zwartość konstrukcji (wyeliminowano duże ekrany i liniały ustawcze, które utrudniały pracę i zajmowały dużo miejsca w warsztacie)
  • uproszczony sposób obsługi przeprowadzenia kompensacji bicia
  • dzięki nowemu układowi optycznemu obraz świetlny jest wyraźniejszy i ostrzejszy

GTO-Quatro jest przyrządem czteroczujnikowym, który pozwala wykonać pełną geometrię kół również w samochodach powypadkowych. Przyrząd ten może także pracować jako dwuczujnikowy (pomiar względem osi symetrii). Wówczas na tylne koła zakłada się ekrany tylne, które są w wyposażeniu przyrządu.

 

Jako opcję oferujemy tylne długie odprężne płyty do badania geometrii.SnapOn
John Bean
Pro-Cut


Powered by Cartec. Design by: theme joomla 2.5  Valid XHTML and CSS.

Dane osobowe w CARTEC K.Wiśniewski, B.Nowak Spółka Jawna są przetwarzane w bezpieczny i chroniony sposób. W CARTEC K.Wiśniewski, B.Nowak Spółka Jawna dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że wszelkie systemy informatyczne budowane, integrowane, nabywane czy ogólnie używane w CARTEC K.Wiśniewski, B.Nowak Spółka Jawna są zgodne z zasadą poszanowania prywatności od samego początku w celu maksymalizacji bezpieczeństwa oraz zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.. Ograniczamy dostęp do danych osobowych wyłącznie do tych osób, które potrzebują do nich dostępu. Dla pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych w CARTEC K.Wiśniewski, B.Nowak Spółka Jawna dostępne są wytyczne, polityki i szkolenia. Osoby te posiadają stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy do przetwarzania danych angażujemy podmiot przetwarzający, bardzo dokładnie oceniamy partnerów biznesowych, którym przekazujemy Twoje dane, aby upewnić się, że przestrzegają oni obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Ponadto, aby wdrożyć normy przetwarzania danych, CARTEC K.Wiśniewski, B.Nowak Spółka Jawna prosi partnerów biznesowych – którzy działają w charakterze Podmiotów Przetwarzających, podczas gdy CARTEC K.Wiśniewski, B.Nowak Spółka Jawna działa w charakterze Administratora – o podpisanie umów powierzenia przetwarzania danych z CARTEC K.Wiśniewski, B.Nowak Spółka Jawna. W ten sposób podmiot przetwarzający podpisuje wiążącą umowę i zobowiązuje się zapewnić bezpieczeństwo i ochronę praktyk informacyjnych. Dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż jest to konieczne. Polityka cookies.